Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30.11.2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Walewska Protokolant Beata Popowska po rozpoznaniu 18.02.2015r. w Ł. sprawy z powództwa E. F. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w S. na rzecz powódki E. F. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym od dnia 19.08.2013 r.
Czytaj więcej»

II K 206/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nękanie pokrzywdzonej wraz z wypowiadanymi groźbami, zniszczenie mienia.
Sygnatura akt II K 206/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Monika Korytkowska w obecności Prokuratora Katarzyny Kluczek - Przybylskiej po rozpoznaniu w dniach 25.06.2015r, 01.09.2015r, 12.11.2015r, 05.04.2016r sprawy A. T. (1) urodzonego (...) w G. syna J. i A. zd. L. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 29 października 2014 roku w Ł. woj. (...) działając umyślnie doko
Czytaj więcej»

II K 374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2015-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyłudzenie na "siostrzeńca".
Sygnatura akt II K 374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora Marty Saracyn po rozpoznaniu w dniach 06.02.2015r, 06.03.2015r, 30.03.2015 i 14.04.2015r sprawy: 1 D. M. (1) urodzonego (...) w P. syna A. i A. zd. C. oskarżonego o to, że: I w dniu 02.07.2013r działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w P. pr
Czytaj więcej»

II K 432/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak znamion zniszczenia lub uszkodzenia mienia z art. 288§1kk.
Sygnatura akt II K 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora ------------- po rozpoznaniu w dniach 03.11.2016r, 09.03.2017 roku na rozprawie sprawy K. K. (1) urodzonego (...) w B. syna K. i D. zd. S. oskarżonego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2016 roku na działce rolnej oznaczonej nr (...) w miejscowości C. , gm. Ś. , pow.
Czytaj więcej»

II K 913/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczność dotychczasowej pięciokrotnej karalności za jazdę w stanie nietrzeźwości nie powstrzymała oskarżonego od ponownego identycznego przestępczego zachowania. Stanowi to jaskrawy dowód tego, że za nic ma on obowiązujące prawo i zakazy sądowe wobec niego stosowane
Sygn. akt II K 913/13 UZASADNIENIE Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony A. K. w dniu 21.09.2013 r. po zakończonych pracach polowych spożywał alkohol w postaci kilku piw. Następnie wyjechał ciągnikiem rolniczym marki U. nr rej. (...) RF na drogę publiczną M. - K. gm. P. woj. (...) . Jadąc w kierunku K. został zatrzymany przez patrol policyjny. Po zbadaniu alkometrem okazało się, że kierował będąc w stanie nietrzeźwości oznaczo
Czytaj więcej»

II K 925/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Porwanie rodzicielskie
Sygnatura akt II K 925/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Katarzyna Karwowska w obecności Prokuratora Katarzyny Lutrzykowskiej po rozpoznaniu dniach 04.03., 04.05., 14.07.2015r na rozprawie sprawy P. C. (1) urodzonego (...) w Ł. syna R. i H. zd. J. oskarżonego o to, że: w okresie od 07 sierpnia 2014 roku do 11 grudnia 2014 roku w Ł. woj. (...) uprowadził a następn
Czytaj więcej»