Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
337

IV P 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVP 88/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy : Małgorzata Piankowska, Dorota Piaścik Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko (...) Fabryce (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za okr
Czytaj więcej»

IV P 96/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Sygn. akt IV P 96/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. Ś. przeciwko Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I. Oddala powództwo w stosunku
Czytaj więcej»

IV P 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Sygn. akt IVP 100/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: Adam Marek Frączek, Małgorzata Piankowska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy K. K. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Z. o przywrócenie do pracy Oddala powództwo. Sygn.akt IVP 100/17 UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

IV P 106/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2019-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-Pm 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ł. przeciwko G. G. , A. J. , J. J. i K. S. o diety i inne świadczenia związane z podróżą służbową, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia I powództ
Czytaj więcej»

IV P 126/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 126/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: B. K. , J. D. Protokolant: Izabela Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na r
Czytaj więcej»

IV P 214/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt IV P 214/15 UZASADNIENIE Powód B. C. żądał uznania za niezgodne z prawem rozwiązania łączącej go z pozwaną (...) Spółką Akcyjną Oddziałem B. umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2000r. i przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenia wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy i kosztów z procesu . Uzasadniając pozew podał, że w dniu 20 lipca 2015r. pozwana rozwiązała z nim umowę o pracę w trybie art. 52 §1 pkt. 1 k.p. wskazując ,że przyczyną rozwiązania umowy jest n
Czytaj więcej»

IV P 218/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 218/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: Izabela Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko Urzędowi Gminy w K. o odprawę rentową I Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy w K. na rzecz powódki B. W. tytułem odprawy rentowej kwotę 59.040,-(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

IV P 235/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: M. B. , A. Ż. Protokolant: st. sek. sąd. M. L. po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Urzędowi Gminy W. o przywrócenie do pracy Oddala powództwo.
Czytaj więcej»

IV P 237/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IVP 237/15 UZASADNIENIE Powód G. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwoty 30.813,84 zł z ustawowymi odsetkami: a od kwoty 30.000 zł od dnia 17.04.2015r. do dnia zapłaty; b od kwoty 813,84 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Podał ,że na dochodzoną kwotę składa się kwota 30.000złotych tytułem zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia w kwocie 813,84złotych. Wniósł także o zasądzenie od pozwanej spółki zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

IV P 308/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-05-04

Data publikacji: 2015-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S. .akt. IVP 308/14 UZASADNIENIE Powód M. K. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. odszkodowania z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w kwocie 15.330,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty i obciążanie pozwanej kosztami procesu . Uzasadniając powództwo podał, że był zatrudniony w pozwanej spółce na stanowisku magazyniera na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.04.2013
Czytaj więcej»