Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
98

IV U 47/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 47/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 20 marca 2017r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. Inspektorat w Ł. na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 372 ze zm.) i art. 6 ust.1 pkt.2, art. 7 i 9 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - odmówił M. K. ( obecnie C. ) prawa do ś
Czytaj więcej»

IV U 47/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 47/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r.w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania od decyzji z dnia 20.03.2017r. znak: (...) Zmienia zaskarżoną de
Czytaj więcej»

IV U 38/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 38/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 1 grudnia 2016r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 20.08.2016r. W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 22 ust.1 pkt.3 w zw. z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy
Czytaj więcej»

IV U 38/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 38/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r.w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania A. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 01.12.2016r. znak: (...) Zmienia zaskarżoną decy
Czytaj więcej»

IV U 127/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 127/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania od decyzji z 20.07.2016r. znak: 010700/602/5379/2016-ZAS Od
Czytaj więcej»

II K 965/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 965/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Dmochowski Protokolant: Danuta Młodziankowska W obecności oskarżyciela Służby Celno –Skarbowej w Ł. – B. F. po rozpoznaniu dnia 16 marca 2017 r. na rozprawie sprawy R. M. ur. (...) w Ł. syna M. i U. z domu G. oskarżonego o to, że : prowadził i urządzał w dniu 21 lipca 2016 roku w lokalu mieszczącym się w Ł. na ul. (...) . (...) be
Czytaj więcej»

IV P 305/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 305/14 UZASADNIENIE Powód Starszy Inspektor Pracy K. L. działająca na rzecz A. J. (1) wniosła pozew o ustalenie istnienia od 16 sierpnia 2014r. pomiędzy pozwaną E. T. (1) prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą O. E. T. (1) w B. , a A. J. (1) umowy o pracę na czas nieokreślony. W uzasadnieniu podała, że A. J. (1) od dnia 16.08.2014r. pracował u pozwanej E. T. (1) na stanowisku pracownika fizycznego wykonując różnego rodzaju prace, przede wszystkim przy produkcji elementów bet
Czytaj więcej»

II K 404/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zabór pieniędzy z konta przy użyciu wydanej dobrowolnie karty i PIN-u.
Sygnatura akt II K 404/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Danuta Młodziankowska w obecności Prokuratora ------------------- po rozpoznaniu dnia 21.01.2016 r, 29.03.2016 r, 05.07.2016 r, 28.02.2017 r i 09.05.2017 r sprawy A. M. urodzonej (...) w Ł. córki W. i D. zd. S. oskarżonej o to, że: I w dniu 24 marca 2015r w Ł. na ul. (...) , działając wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»