Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
306

I C 101/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko K. J. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej K. J. kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

I C 125/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-04-05

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 125/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. F. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. F. kwoty 28.463,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesie
Czytaj więcej»

I C 190/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 190/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) przeciwko D. W. o zapłatę I Zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powoda (...) kwotę 2.450 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 14.01.2019 r. do dnia zapła
Czytaj więcej»

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30.11.2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 225/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-06-12

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich
Sygn. akt I C 225/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) z/s w G. przeciwko D. W. o zapłatę kwoty 18.737,30 zł I zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powoda (...) z/s w G. kwotę 8.606,39 zł zł /osiem tysięcy sześćset sześć złotych trzydzieści dziewięć
Czytaj więcej»

I C 222/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-06-10

Data publikacji: 2019-07-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: ubezpieczenie oc po kradzieży pojazdu
Sygn. akt I C 222/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) S.A. z/s w W. przeciwko S. P. o zapłatę 908,53 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 222/19 UZASADNIENIE Powód (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. wniósł o zasądzenie od S. P.
Czytaj więcej»

I C 270/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-05-30

Data publikacji: 2019-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 270/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa E. M. przeciwko E. P. o zachowek I Umarza postępowanie w sprawie ponad kwotę 60.000 zł. II Powództwo oddala. III Zasądza od powoda E. M. na rzecz pozwanej E. P. kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. UZASADNIENIE Powód E
Czytaj więcej»

I C 280/19

wyrok, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich
Sygn. akt I C 280/19 upr PROTOKÓŁ Na rozprawie dnia 8 maja 2019 r. Pełnomocnik powoda nie stawił się- o terminie zawiadomiony prawidłowo. Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani nie żądała przeprowadzenia rozprawy pod jej nieobecność. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: P
Czytaj więcej»