Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
420

V GC 101/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16/09/2014 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ł. w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska Protokolant : Izabela Twarowska po rozpoznaniu w dniu 02 września 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Miastu Ł. reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Ł. o zapłatę I Zasadza od pozwanego Miasta Ł. reprezentowanego
Czytaj więcej»

V GC 377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Sygn. akt V GC 377/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Jadwiga Wałkuska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) Spółki z o
Czytaj więcej»

VII K 91/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-10-08

Data publikacji: 2020-08-19

trafność 100%

Sygn. akt VII K 91/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Magdalena Sadowska w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 r. w. K. na rozprawie sprawy R. S. s. W. i B. z d. K. , ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 12 lipca 2018r. w miejscowości C. , powiat (...) , województwa (...) działając w celu osiągnięcia
Czytaj więcej»

VII K 98/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII K 98/18 UZASADNIENIE (co do oskarżonego W. B. ) Na podstawie ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Mieszkanki K. M. Z. i P. Z. były współwłaścicielkami samochodu osobowego m-ki D. (...) o nr rej. (...) . W dniu 15 kwietnia 2018r. w K. w swoim miejscu zamieszkania M. Z. pożyczyła wyżej wskazany pojazd W. B. na tygodniowy okres czasu. W. B. wsiadł za kierownicę i odjechał nim w kierunku miejscowości G. pomimo, iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży
Czytaj więcej»

IV U 127/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 127/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o świadczenie rehabilitacyjne na skutek odwołania od decyzji z 20.07.2016r. znak: 010700/602/5379/2016-ZAS Od
Czytaj więcej»

IV U 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 143/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek opiekuńczy i zasiłek chorobowy na skutek odwołania od decyzji z dnia: - 21 sierpnia 2017r.,
Czytaj więcej»

VII K 49/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE co do rozstrzygnięcia o karze i innych konekwencjach prawnych czynu Formularz UK 1 Sygnatura akt VII K 49/20 Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach
Czytaj więcej»

VII K 98/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-09-11

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Sygn. akt VII K 98/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Katarzyna Paliwoda w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na rozprawie sprawy W. B. s. P. i H. z d. M. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I w okresie od 15 kwietnia 2018r. do dnia 14 maja 2018r. w K. , pow. (...) woj. (...) dokonał przywłaszczenia powierzon
Czytaj więcej»

IV U 162/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Sygn. akt IVU 162/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania od decyzji z dnia: - 16.10. 2017r., znak: (...) , - 27.10.2017r.,zna
Czytaj więcej»

IV U 113/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt IV U 113/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania mał . Z. Z. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową – matkę J. Z. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. o ustaleni
Czytaj więcej»