Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
147

V GC 90/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 90/14 WYROK ZAOCZNY wobec (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17/09/2014 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ł. w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska Protokolant : Izabela Twarowska po rozpoznaniu w dniu 04 września 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko 1 (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. 2 Miastu Ł. reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Ł. o za
Czytaj więcej»

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Walewska Protokolant Beata Popowska po rozpoznaniu 18.02.2015r. w Ł. sprawy z powództwa E. F. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w S. na rzecz powódki E. F. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym od dnia 19.08.2013 r.
Czytaj więcej»

I C 1961/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-06-18

Data publikacji: 2015-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt. I C 1961/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Jan Stanulewicz Protokolant: Przemysław Kraszewski po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa Związku (...) w W. /KRS (...) przeciwko M. B. / PESEL (...) / o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. B. na rzecz powoda Związku (...) w W. kwotę 611,76 zł (sześćset jedenaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy)
Czytaj więcej»

I C 1491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1491/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. B. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W
Czytaj więcej»

II K 245/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wystarczających dowodów winy.
Sygnatura akt II K 245/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora Małgorzaty Kosiorek Soboń po rozpoznaniu w dniach 11.07.2017r, 24.11.2017r i 16.01.2018r na rozprawie sprawy A. Z. urodzonego (...) w Ł. syna Z. i J. z d. B. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lutego 2015 roku w miejscowości S. woj. (...) dokonał uszkodzenia ciał
Czytaj więcej»

II K 432/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak znamion zniszczenia lub uszkodzenia mienia z art. 288§1kk.
Sygnatura akt II K 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora ------------- po rozpoznaniu w dniach 03.11.2016r, 09.03.2017 roku na rozprawie sprawy K. K. (1) urodzonego (...) w B. syna K. i D. zd. S. oskarżonego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2016 roku na działce rolnej oznaczonej nr (...) w miejscowości C. , gm. Ś. , pow.
Czytaj więcej»

II K 442/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypadek drogowy z art. 177§2kk w zb. z art. 177§1kk i częściowe przyczynienie się do skutków osób pokrzywdzonych.
Sygnatura akt II K 442/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Danuta Młodziankowska w obecności Prokuratora Doroty Leszczyńskiej po rozpoznaniu w dniach 08.12.2015r, 24.10.2016r, 22.12.2016r sprawy A. K. urodzonego (...) w A. syna J. i M. zd. K. oskarżonego o to, że: w dniu 31 stycznia 2015 roku około godz. 15:10 na drodze nr (...) na wysokości miejscowości J. , g
Czytaj więcej»

II K 711/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 711/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności oskarżyciela sybsydiarnego M. G. po rozpoznaniu w dniach 20.12.2016r, 16.02.2017r, 04.07.2017r, 14.11.2017r, 11.01.2018r na rozprawie sprawy J. W. urodzonej (...) w W. córki S. i J. zd. Z. oskarżonej o to, że: w dniu 16 sierpnia 2010 roku w miejscowości W. , woj. (...) u
Czytaj więcej»

II K 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 784/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Danuta Młodziankowska w obecności Prokuratora Wioletty Jeżewskiej po rozpoznaniu w dniach 19.01.2016 r, 17.03.2016 r, 30.06.2016 r, 03.11.2016 r sprawy R. K. urodzonego (...) w B. syna M. i T. zd. D. oskarżonego o to, że: w okresie od 12 września 2013 roku do 12 października 2013 roku w Ł. , działając
Czytaj więcej»