Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
121

IV U 116/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 116/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania D. C. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z 8 czerwca 2016r., znak:010900/72/07-3083472
Czytaj więcej»

IV U 139/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 139/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania E. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na skutek odwołania od decyzji z dnia 29 sierpnia 2017r.,
Czytaj więcej»

III RC 30/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt III RC 30/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz Protokolant: Rafał Bagiński po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa małoletnich: K. S. (1) i H. S. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową matkę M. S. przeciwko R. S. (1) o podwyższenie alimentów I podwyższa renty alimentacyjne, ustalone uprzednio wyrokiem
Czytaj więcej»

IV U 130/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa a wykonywanie wpadkowych, technicznych czynności w ramach umowy zlecenia
Sygn. akt IV U 130/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania D. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy na skutek odwołania od decyzji z dnia 31 lipca 2017 r., znak: 010000
Czytaj więcej»

II K 442/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypadek drogowy z art. 177§2kk w zb. z art. 177§1kk i częściowe przyczynienie się do skutków osób pokrzywdzonych.
Sygnatura akt II K 442/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Danuta Młodziankowska w obecności Prokuratora Doroty Leszczyńskiej po rozpoznaniu w dniach 08.12.2015r, 24.10.2016r, 22.12.2016r sprawy A. K. urodzonego (...) w A. syna J. i M. zd. K. oskarżonego o to, że: w dniu 31 stycznia 2015 roku około godz. 15:10 na drodze nr (...) na wysokości miejscowości J. , g
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

IV U 99/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. IV U 99/17 UZASADNIENIE Decyzją 30 maja 2017r. znak: 010700/603/92/865112017-ZAS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił S. G. (1) wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 30.01.2017r. do 14.03.2017r. w wysokości 100 % podstawy jego wymiaru. W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, iż odmawia odwołującemu się przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 8, art. 9 ust.1, art. 22 ust.1 pkt. 2 u
Czytaj więcej»

IV U 99/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 99/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania S. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na skutek odwołania od decyzji z dnia 30.05.2017r. znak: 01
Czytaj więcej»

IV P 11/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st.sekr.sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w S. o odprawę I Zasądza od pozwanego (...) Ośrodka Doradztwa Rolniczego w S. na rzecz powoda M. K. tytułem odprawy kwotę (
Czytaj więcej»

IV P 11/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 11/17 UZASADNIENIE M. K. w pozwie przeciwko (...) Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w S. żądał zasądzenia kwoty 1.849 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14.11.2016r. do dnia zapłaty - tytułem odprawy pieniężnej oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że był zatrudniony u pozwanego od 1 lipca 2016 r. na stanowisku radcy prawnego w wymiarze ½ etatu. Podał, że pracodawca z dniem 28 października 2016 r. rozwiązał z nim umowę o pracę z zachowan
Czytaj więcej»