Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
427

VII K 37/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-08-19

Data publikacji: 2020-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt VII K 37/20 Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji
Czytaj więcej»

VII K 44/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2021-06-18

Data publikacji: 2021-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt VII K 44/21 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

VII K 47/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII K 47/17 UZASADNIENIE W toku postępowania w sprawie i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 24 czerwca 2016r. mieszkanka K. A. C. na portalu olx.pl znalazła ogłoszenie dotyczące sprzedaży telefonu iPhone 6s plus za kwotę 2500 zł. Tego samego dnia telefoniczne skontaktowała się z oferującą do sprzedaży wyżej wymieniony telefon mieszkanką C. M. K. na podany w ogłoszeniu numer telefonu komórkowego zawierając z nią ustną umową sprzedaży. A. C. uz
Czytaj więcej»

VII K 49/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE co do rozstrzygnięcia o karze i innych konekwencjach prawnych czynu Formularz UK 1 Sygnatura akt VII K 49/20 Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach
Czytaj więcej»

VII K 55/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-07-07

Data publikacji: 2020-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt VII K 55/20 Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji
Czytaj więcej»

VII K 74/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2020-05-18

trafność 100%

Sygn. akt VII K 74/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Katarzyna Paliwoda w obecności Prokuratora Marcina Karwowskiego po rozpoznaniu w dniach 5 września i 26 listopada 2019 r. w K. na rozprawie sprawy L. B. s. T. i W. z d. M. , ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 18 stycznia 2019r. w K. , woj. (...) kierując samochodem osobowym marki S
Czytaj więcej»

VII K 91/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-10-08

Data publikacji: 2020-08-19

trafność 100%

Sygn. akt VII K 91/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Magdalena Sadowska w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 r. w. K. na rozprawie sprawy R. S. s. W. i B. z d. K. , ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 12 lipca 2018r. w miejscowości C. , powiat (...) , województwa (...) działając w celu osiągnięcia
Czytaj więcej»

VII K 98/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-09-11

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Sygn. akt VII K 98/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Katarzyna Paliwoda w obecności Prokuratora --- po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 r. na rozprawie sprawy W. B. s. P. i H. z d. M. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I w okresie od 15 kwietnia 2018r. do dnia 14 maja 2018r. w K. , pow. (...) woj. (...) dokonał przywłaszczenia powierzon
Czytaj więcej»

VII K 115/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2018-11-21

trafność 100%

Sygn. akt VII K 115/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski Protokolant: Katarzyna Paliwoda w obecności Prokuratora Marii Ambroziak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na rozprawie, sprawy P. S. s. G. i K. z d. L. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I w bliżej nieustalonym czasie w okresie od lipca do września 2017 roku w K. , województwa (...) , działa
Czytaj więcej»

VII K 148/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII K 148/17 UZASADNIENIE W toku postępowania w sprawie i w oparciu o zgromadzony na rozprawie materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 2 czerwca 2017 r. w godzinach wieczornych P. N. spożywał alkohol. Pomimo jego spożycia we wczesnych godzinach rannych w dniu 3 czerwca 2017r. wsiadł za kierownicę samochodu osobowego marki F. nr rej. (...) wyjeżdżając z Ł. z zamiarem udania się do E. . Około godz. 9:30 przejeżdżający drogą krajową K-61 i jadący od miejscowości S. w stronę
Czytaj więcej»