Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
183

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30.11.2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 305/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 305/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa J. Ż. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki J. Ż. kwotę 28.585,40 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści grosz
Czytaj więcej»

I C 740/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: naruszenia przepisów o klauzulach abuzywnych, karze umownej oraz odsetkach maksymalnych przy umowie pożyczki
Sygn. akt I C 740/17 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2017 r. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S. A. z siedzibą w K. przeciwko A. M. (1) o zapłatę kwoty 1530 zł I zasądza od pozwanego A. M. (1) na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę
Czytaj więcej»

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Walewska Protokolant Beata Popowska po rozpoznaniu 18.02.2015r. w Ł. sprawy z powództwa E. F. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w S. na rzecz powódki E. F. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym od dnia 19.08.2013 r.
Czytaj więcej»

II K 131/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znieważenie funkcjonariusza publicznego.
Sygnatura akt II K 131/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 październik 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Liszewska Protokolant: Elżbieta Kuplińska przy udziale Prokuratora Małgorzaty Kosiorek- Soboń oskarżyciela posiłkowego I. C. (1) po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r. na rozprawie sprawy M. M. urodzonego (...) . w J. syna K. i J. zd. B. oskarżonego o to, że w dniu (...) . w trakcie obrad Rady Miejskiej w J. w budynku MGOK
Czytaj więcej»

II K 451/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak znamion czynu zabronionego, tj. zawinionego błędu diagnostycznego.
Sygnatura akt II K 451/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Monika Korytkowska w obecności Prokuratora z PO w Ł. T. W. po rozpoznaniu w dniach 20.10.2014r, 21.10.2014r, 29.12.2014r, 22.10.2015r, 26.11.2015r, 30.06.2016r, 08.11.2016r, 04.05.2017r, 03.10.2017r na rozprawie sprawy 1 M. K. urodzonego (...) w Ł. syna S. i J. zd. A. oskarżonego o to, że: w okresie o
Czytaj więcej»

II K 485/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak znamion oszustwa
Sygnatura akt II K 485/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Monika Korytkowska po rozpoznaniu w dniach 26.10.2017 r, 12.12.2017r, 08.02.2018r na rozprawie sprawy M. B. urodzonego (...) w Ł. syna M. i M. zd. R. oskarżonego o to, że: dniu 05.07.2014r. w W. , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. K. , w kwocie
Czytaj więcej»