Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
181

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1491/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. B. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W
Czytaj więcej»

II K 374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyłudzenie na "siostrzeńca".
Sygnatura akt II K 374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora Marty Saracyn po rozpoznaniu w dniach 06.02.2015r, 06.03.2015r, 30.03.2015 i 14.04.2015r sprawy: 1 D. M. (1) urodzonego (...) w P. syna A. i A. zd. C. oskarżonego o to, że: I w dniu 02.07.2013r działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w P. pr
Czytaj więcej»

II K 432/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak znamion zniszczenia lub uszkodzenia mienia z art. 288§1kk.
Sygnatura akt II K 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora ------------- po rozpoznaniu w dniach 03.11.2016r, 09.03.2017 roku na rozprawie sprawy K. K. (1) urodzonego (...) w B. syna K. i D. zd. S. oskarżonego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2016 roku na działce rolnej oznaczonej nr (...) w miejscowości C. , gm. Ś. , pow.
Czytaj więcej»

II K 131/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znieważenie funkcjonariusza publicznego.
Sygnatura akt II K 131/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 październik 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Liszewska Protokolant: Elżbieta Kuplińska przy udziale Prokuratora Małgorzaty Kosiorek- Soboń oskarżyciela posiłkowego I. C. (1) po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r. na rozprawie sprawy M. M. urodzonego (...) . w J. syna K. i J. zd. B. oskarżonego o to, że w dniu (...) . w trakcie obrad Rady Miejskiej w J. w budynku MGOK
Czytaj więcej»

II K 485/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak znamion oszustwa
Sygnatura akt II K 485/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Monika Korytkowska po rozpoznaniu w dniach 26.10.2017 r, 12.12.2017r, 08.02.2018r na rozprawie sprawy M. B. urodzonego (...) w Ł. syna M. i M. zd. R. oskarżonego o to, że: dniu 05.07.2014r. w W. , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. K. , w kwocie
Czytaj więcej»

V GC 101/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16/09/2014 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ł. w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska Protokolant : Izabela Twarowska po rozpoznaniu w dniu 02 września 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Miastu Ł. reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Ł. o zapłatę I Zasadza od pozwanego Miasta Ł. reprezentowanego
Czytaj więcej»

V GC 101/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy na tle umowy o roboty budowlane
Sygn. akt V GC 101/14 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu Miastu Ł. wniosła do Sądu Rejonowego w Łomży o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany ma zapłacić na jej rzecz kwotę 19.100,79 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15.03.2014r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż
Czytaj więcej»

V GC 161/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-12-31

trafność 100%

Sygn. akt V GC 161/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24/06/2014 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ł. w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska Protokolant : Izabela Twarowska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. przeciwko J. L. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz pozwanego J. L. kwotę 2.417,00 zł . tytułem zwr
Czytaj więcej»

VII K 47/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII K 47/17 UZASADNIENIE W toku postępowania w sprawie i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 24 czerwca 2016r. mieszkanka K. A. C. na portalu olx.pl znalazła ogłoszenie dotyczące sprzedaży telefonu iPhone 6s plus za kwotę 2500 zł. Tego samego dnia telefoniczne skontaktowała się z oferującą do sprzedaży wyżej wymieniony telefon mieszkanką C. M. K. na podany w ogłoszeniu numer telefonu komórkowego zawierając z nią ustną umową sprzedaży. A. C. uz
Czytaj więcej»