Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
384

III RC 188/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Sygn. akt III RC 188/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz Protokolant: Emilia Rejnhard po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa D. C. (1) przeciwko J. C. o podwyższenie alimentów I powództwo oddala; II stwierdza, iż dotychczasowe brakujące koszty sądowe obciążają Skarb Państwa. Sygn. akt III RC 188/17 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

III RC 272/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-12-31

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 272/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Zenon Milewski Protokolant Monika Ksepka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2018 r., w Ł. , sprawy z powództwa małoletnich M. W. (1) i M. W. (2) reprezentowanych przez matkę E. W. przeciwko A. W. o podwyższenie alimentów I Podwyższa renty alimentacyjne, ustalone uprzednio wyrokiem Sądu Rejonowego w Łomży z dnia
Czytaj więcej»

III RC 327/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2018-07-05

trafność 100%

Sygn. akt III RC 327/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Edyta Piorunek Protokolant Rafał Bagiński po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. w Łomży, sprawy z powództwa T. W. przeciwko małoletnim M. W. (1) , K. W. , A. W. (1) i A. W. (2) reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową matkę M. K. o obniżenie alimentów I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. W. na rze
Czytaj więcej»

IV P 1/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2020-03-12

Data publikacji: 2020-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVP 1/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2020r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: Marzena Bagińska, Ewa Drozdowska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanej Agencji Restrukturyzacji i Mod
Czytaj więcej»

IV P 4/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. IVP 4/18 UZASADNIENIE Powód A. M. po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa wniósł o zasądzenie od pozwanej Zintegrowane Systemy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. odszkodowania w wysokości 38.510,60 zł brutto z tytułu rozwiązania umowy o pracę ( nieuzasadnionego pozbawienia miejsca pracy i utraconego wynagrodzenia) i odprawy pieniężnej w kwocie 3.851,06 zł brutto(k.12). Podał, że był zatrudniony w pozwanej spółce od 1 września 2016r. , najpierw na podstawie um
Czytaj więcej»

IV P 11/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 11/17 UZASADNIENIE M. K. w pozwie przeciwko (...) Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w S. żądał zasądzenia kwoty 1.849 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14.11.2016r. do dnia zapłaty - tytułem odprawy pieniężnej oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że był zatrudniony u pozwanego od 1 lipca 2016 r. na stanowisku radcy prawnego w wymiarze ½ etatu. Podał, że pracodawca z dniem 28 października 2016 r. rozwiązał z nim umowę o pracę z zachowan
Czytaj więcej»

IV U 7/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV U 7/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania W. W. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 15.12.2017r. znak: (...) -DS. (...) , GO- (...) I Zmienia
Czytaj więcej»

IV U 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Sygn. akt 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania K. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zwrot nienależnego świadczenia rehabilitacyjnego na skutek odwołania od decyzji z dnia 14.11.2017r. znak: (...) - (
Czytaj więcej»

IV U 16/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-08-20

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Sygn. akt IV U 16/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania J. D. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 10.01.2019r. znak: (...) (...) , GO-
Czytaj więcej»

IV U 35/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 35/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 21 lutego 2017r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległa w dniu 13 czerwca 2016r. W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 21 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie p
Czytaj więcej»