Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

II K 131/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Znieważenie funkcjonariusza publicznego.
Sygnatura akt II K 131/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 październik 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Liszewska Protokolant: Elżbieta Kuplińska przy udziale Prokuratora Małgorzaty Kosiorek- Soboń oskarżyciela posiłkowego I. C. (1) po rozpoznaniu w dniu 14 października 2015r. na rozprawie sprawy M. M. urodzonego (...) . w J. syna K. i J. zd. B. oskarżonego o to, że w dniu (...) . w trakcie obrad Rady Miejskiej w J. w budynku MGOK
Czytaj więcej»

IV P 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVP 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko M. P. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi (...) w O. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych , dodatek za pracę w nocy i die
Czytaj więcej»

IV P 22/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 22/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: M. A. , M. B. Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) Centrum Pomocy (...) w K. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanego (...) Centrum Pomocy (...) w K. na rzecz powódki I. W. : a tytułem ods
Czytaj więcej»

IV P 31/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 31/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko Zespołowi Szkół (...) w Ł. o dodatek specjalny Oddala powództwo.
Czytaj więcej»

IV P 31/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. IV P 31/17 UZASADNIENIE Powódka M. C. w pozwie przeciwko Zespołowi Szkół (...) w Ł. żądała zasądzenia od pozwanego kwoty 47.322 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty, tytułem niewypłaconego dodatku specjalnego za okres od 20.03.2014r. do 31.12.2016r. w wysokości 40 % wynikającego z § 8 Regulaminu wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół (...) . Powódka wniosła także o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisa
Czytaj więcej»

IV P 34/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 34/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr.sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko K. G. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w S. o sprostowanie świadectwa pracy I Oddala powództwo. II Zasą
Czytaj więcej»

IV P 11/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 11/17 UZASADNIENIE M. K. w pozwie przeciwko (...) Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w S. żądał zasądzenia kwoty 1.849 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14.11.2016r. do dnia zapłaty - tytułem odprawy pieniężnej oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że był zatrudniony u pozwanego od 1 lipca 2016 r. na stanowisku radcy prawnego w wymiarze ½ etatu. Podał, że pracodawca z dniem 28 października 2016 r. rozwiązał z nim umowę o pracę z zachowan
Czytaj więcej»

II K 206/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nękanie pokrzywdzonej wraz z wypowiadanymi groźbami, zniszczenie mienia.
Sygnatura akt II K 206/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Monika Korytkowska w obecności Prokuratora Katarzyny Kluczek - Przybylskiej po rozpoznaniu w dniach 25.06.2015r, 01.09.2015r, 12.11.2015r, 05.04.2016r sprawy A. T. (1) urodzonego (...) w G. syna J. i A. zd. L. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 29 października 2014 roku w Ł. woj. (...) działając umyślnie doko
Czytaj więcej»

II K 245/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wystarczających dowodów winy.
Sygnatura akt II K 245/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora Małgorzaty Kosiorek Soboń po rozpoznaniu w dniach 11.07.2017r, 24.11.2017r i 16.01.2018r na rozprawie sprawy A. Z. urodzonego (...) w Ł. syna Z. i J. z d. B. oskarżonego o to, że: w dniu 17 lutego 2015 roku w miejscowości S. woj. (...) dokonał uszkodzenia ciał
Czytaj więcej»

II K 374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyłudzenie na "siostrzeńca".
Sygnatura akt II K 374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Łomży II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska Protokolant: Małgorzata Dębowska w obecności Prokuratora Marty Saracyn po rozpoznaniu w dniach 06.02.2015r, 06.03.2015r, 30.03.2015 i 14.04.2015r sprawy: 1 D. M. (1) urodzonego (...) w P. syna A. i A. zd. C. oskarżonego o to, że: I w dniu 02.07.2013r działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w P. pr
Czytaj więcej»