Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
235

I C 101/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko K. J. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej K. J. kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30.11.2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 305/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 305/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa J. Ż. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki J. Ż. kwotę 28.585,40 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści grosz
Czytaj więcej»

I C 371/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 371/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący; SSR Magdalena Walewska Protokolant: Izabela Armista po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Powództwo oddala. II Nakazuje pobrać od powoda S. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łomży kwotę 777,28 zł tytułem zwrotu wydatków w sprawie. III Z
Czytaj więcej»

I C 559/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-11-05

Data publikacji: 2018-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu na gruntach należących do Skarbu Państwa przed 1990 r.
Sygn. akt I C 559/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) S.A. z/s w L. o zapłatę i ochronę własności I powództwo oddala; II zasądza od powoda M. T. na rzecz pozwanego (...) S.A. z/s w L. kwotę 6.308,07 zł /sześć tysięcy trzysta osie
Czytaj więcej»

I C 613/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zapłata kary umownej a klauzula abuzywna
Sygn. akt I C 613/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.09.2018r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Izabela Armista po rozpoznaniu 17.09.2018r. w Ł. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę I Powództwo oddala. II Ustala, że koszty postępowania obciążają stronę powodową. Sygn. akt I C 613/18 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. we W. wniosła pozew przeciwko K. S. (1) dom
Czytaj więcej»

I C 740/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: naruszenia przepisów o klauzulach abuzywnych, karze umownej oraz odsetkach maksymalnych przy umowie pożyczki
Sygn. akt I C 740/17 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2017 r. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S. A. z siedzibą w K. przeciwko A. M. (1) o zapłatę kwoty 1530 zł I zasądza od pozwanego A. M. (1) na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę
Czytaj więcej»

I C 883/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 883/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Magdalena Sokalska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. G. kwotę 790,51 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»