Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
295

I C 222/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-06-10

Data publikacji: 2019-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ubezpieczenie oc po kradzieży pojazdu
Sygn. akt I C 222/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) S.A. z/s w W. przeciwko S. P. o zapłatę 908,53 zł powództwo oddala. Sygn. akt I C 222/19 UZASADNIENIE Powód (...) Towarzystwo (...) S.A. z/s w W. wniósł o zasądzenie od S. P.
Czytaj więcej»

I C 883/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-10-17

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 883/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Magdalena Sokalska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa A. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. G. kwotę 790,51 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 1122/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-11-29

Data publikacji: 2018-12-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 1122/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 6.382,02 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźn
Czytaj więcej»

I C 1139/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1139/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Walewska Protokolant Beata Popowska po rozpoznaniu 18.02.2015r. w Ł. sprawy z powództwa E. F. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w S. na rzecz powódki E. F. kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym od dnia 19.08.2013 r.
Czytaj więcej»

I C 1252/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-10-08

Data publikacji: 2018-10-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania i zaniechania przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie odśnieżania chodników i parkingów
Sygn. akt I C 1252/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marta Małgorzata Sulkowska Protokolant: Agnieszka Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) S.A. z/s w S. o zapłatę kwoty 23.000 zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z/s w S. na rzecz powoda M. D. kwotę 23.000 zł /dwadzieścia trzy tysiące złotych/ z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 1491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1491/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. B. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W
Czytaj więcej»

I C 125/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-04-05

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 125/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. F. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego A. F. kwoty 28.463,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesie
Czytaj więcej»

I C 101/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-12-21

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r. w Łomży sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko K. J. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej K. J. kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Po
Czytaj więcej»

I C 190/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 190/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa (...) przeciwko D. W. o zapłatę I Zasądza od pozwanej D. W. na rzecz powoda (...) kwotę 2.450 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 14.01.2019 r. do dnia zapła
Czytaj więcej»