Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
443

IV P 218/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 218/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: Izabela Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko Urzędowi Gminy w K. o odprawę rentową I Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy w K. na rzecz powódki B. W. tytułem odprawy rentowej kwotę 59.040,-(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

IV P 235/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Ławnicy: M. B. , A. Ż. Protokolant: st. sek. sąd. M. L. po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Urzędowi Gminy W. o przywrócenie do pracy Oddala powództwo.
Czytaj więcej»

IV P 237/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IVP 237/15 UZASADNIENIE Powód G. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwoty 30.813,84 zł z ustawowymi odsetkami: a od kwoty 30.000 zł od dnia 17.04.2015r. do dnia zapłaty; b od kwoty 813,84 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Podał ,że na dochodzoną kwotę składa się kwota 30.000złotych tytułem zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia w kwocie 813,84złotych. Wniósł także o zasądzenie od pozwanej spółki zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

IV U 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Sygn. akt IV U 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania P. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z 15.12.2015r. znak: (...)- (...) Oddala odwołan
Czytaj więcej»

IV U 7/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV U 7/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania W. W. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 15.12.2017r. znak: (...) -DS. (...) , GO- (...) I Zmienia
Czytaj więcej»

IV U 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-04-06

trafność 100%

Sygn. akt 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania K. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zwrot nienależnego świadczenia rehabilitacyjnego na skutek odwołania od decyzji z dnia 14.11.2017r. znak: (...) - (
Czytaj więcej»

IV U 16/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-08-20

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Sygn. akt IV U 16/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania J. D. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 10.01.2019r. znak: (...) (...) , GO-
Czytaj więcej»

IV U 35/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 35/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 21 lutego 2017r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległa w dniu 13 czerwca 2016r. W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 21 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie p
Czytaj więcej»

IV U 37/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 37/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. R. działającej w imieniu własnym i mał. P. R. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowej w Z. o odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji
Czytaj więcej»

IV U 37/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 37/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 09.02.2017r. znak: (...) -DS.GO-27.2017, GO-47 444 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w Z. odmówiła M. R. działającej w imieniu własnym i mał. P. R. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci D. R. . Powołując się na treść art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników organ uznał, że śmierć D. R. nie została spowodowana przyczyną zewnętrzną i nie pozostaje w związku przyczynowo –
Czytaj więcej»