Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
481

IV P 214/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt IV P 214/15 UZASADNIENIE Powód B. C. żądał uznania za niezgodne z prawem rozwiązania łączącej go z pozwaną (...) Spółką Akcyjną Oddziałem B. umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2000r. i przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach oraz zasądzenia wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy i kosztów z procesu . Uzasadniając pozew podał, że w dniu 20 lipca 2015r. pozwana rozwiązała z nim umowę o pracę w trybie art. 52 §1 pkt. 1 k.p. wskazując ,że przyczyną rozwiązania umowy jest n
Czytaj więcej»

IV P 218/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 218/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: Izabela Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko Urzędowi Gminy w K. o odprawę rentową I Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy w K. na rzecz powódki B. W. tytułem odprawy rentowej kwotę 59.040,-(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

IV P 237/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IVP 237/15 UZASADNIENIE Powód G. K. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwoty 30.813,84 zł z ustawowymi odsetkami: a od kwoty 30.000 zł od dnia 17.04.2015r. do dnia zapłaty; b od kwoty 813,84 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Podał ,że na dochodzoną kwotę składa się kwota 30.000złotych tytułem zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia w kwocie 813,84złotych. Wniósł także o zasądzenie od pozwanej spółki zwrotu kosztów procesu, w
Czytaj więcej»

IV U 7/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV U 7/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania W. W. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 15.12.2017r. znak: (...) -DS. (...) , GO- (...) I Zmienia
Czytaj więcej»

IV U 3/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 3/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego na skutek odwołania od decyzji z dnia 19 listopada 2018r., zna
Czytaj więcej»

IV U 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Sygn. akt IV U 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania P. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z 15.12.2015r. znak: (...)- (...) Oddala odwołan
Czytaj więcej»

IV U 37/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IVU 37/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania M. R. działającej w imieniu własnym i mał. P. R. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowej w Z. o odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji
Czytaj więcej»

IV U 35/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 35/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 21 lutego 2017r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległa w dniu 13 czerwca 2016r. W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 21 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie p
Czytaj więcej»

IV U 37/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2017-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 37/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 09.02.2017r. znak: (...) -DS.GO-27.2017, GO-47 444 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowa w Z. odmówiła M. R. działającej w imieniu własnym i mał. P. R. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci D. R. . Powołując się na treść art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników organ uznał, że śmierć D. R. nie została spowodowana przyczyną zewnętrzną i nie pozostaje w związku przyczynowo –
Czytaj więcej»

IV U 56/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2020-01-23

trafność 100%

Sygn. akt IV U 56/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Biedrzycka po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2019r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania W. C. (1) przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z dnia 06.03.2019r. znak: (...) -DS. (...
Czytaj więcej»